Disclaimer

Aansprakelijkheid

ProBiblio garandeert niet dat de informatie op deze website up-to-date, volledig en/of juist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. ProBiblio sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van ProBiblio te kunnen raadplegen. ProBiblio kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de gebruiker van de website voor schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via deze website verkregen informatie.

 

Tarieven

De weergegeven tarieven op deze website gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.

 

E-mail

ProBiblio garandeert niet dat naar haar verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. ProBiblio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan.

 

Virussen

Hoewel ProBiblio al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan ProBiblio hiervoor geen garantie geven.

 

Hyperlinks

ProBiblio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Kraken, hacken

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

 

Privacy

Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

 

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om - in welke vorm dan ook - de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht.

 

Onjuistheden melden

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden aan info@probiblio.nl.