Opstart BiebPanel.nl

In april 2009 zag BiebPanel het levenslicht. In samenwerking met vijf bibliotheken (Almere, Rotterdam, Kennemerwaard, Haarlemmermeer en DOK Delft) en online onderzoeksbureau Metrixlab is het panel opgestart. Tijdens deze pilot zijn er tot eind 2009 drie onderzoeken uitgevoerd.

 

De filosofie achter het panel was dat het verdeeld over het jaar en tegen een betaalbare prijs actuele en specifieke klantinformatie zou geven. Dit in plaats van de meer ad-hoc onderzoeken die één keer per vier jaar een heleboel klantinformatie opleverde. Daarnaast was (de interactie met) de klant een belangrijk uitgangspunt. Wat levert het de klant op? Meedoen aan de onderzoeken moest ook leuk zijn voor de panelleden en daarnaast moesten ze regelmatig op de hoogte gehouden worden over de uitkomsten en wat ermee gedaan wordt. Hiermee creëerden we ambassadeurs voor uw bibliotheek.

 

Na afloop van de pilot waren de vijf pilotbibliotheken enthousiast en wilden door. Ook veel andere bibliotheken toonden interesse voor deze nieuwe manier van onderzoek. Dit resulteerde in januari 2010 in de instap van nog dertien bibliotheken, wat het totaal op achttien bibliotheken bracht. Deze bibliotheken bestrijken met elkaar heel midden Nederland. In september 2010 zijn er nog eens zes bibliotheken ingestapt, waardoor het totale panel ondertussen gegroeid is naar meer dan 11.000 panelleden!

 

Eind 2010 heeft het SIOB deelname aan BiebPanel erkend als alternatief voor het standaard klanttevredenheidsonderzoek (KTO).

 

Waarom deze site?

Onderzoek doen smaakt naar meer. Om aan de vraag van de bibliotheken naar verdieping gehoor te geven is eind 2010 / begin 2011 deze gebruikerswebsite ontwikkeld. Achter de inlog biedt deze website een platform waarop de deelnemende bibliotheken ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen omtrent de onderzoeken en aanvullende zaken. Daarnaast kunnen de deelnemende bibliotheken online hun onderzoeksgegevens raadplegen. Dit biedt per onderzoek de volgende mogelijkheden:

 • Onderscheid maken in de resultaten naar segmenten
 • De eigen resultaten vergelijken met:
  • het gehele panel
  • clusters van bibliotheken
  • individuele andere bibliotheken
  • de best practice (indien van toepassing)
 • Open antwoorden raadplegen
 • Grafieken en tabellen kopiëren naar Word en Excel