Nieuwe deelnemers

 

Hoe komt het panel tot stand?

Gedurende drie weken werven we voor elke bibliotheek ongeveer vijfhonderd panelleden. Of dit aantal gehaald wordt is afhankelijk het aantal aangeleverde e-mailadressen, en vervolgens van de respons en is verschillend per bibliotheek

De werving gebeurt in twee stappen. Eerst wordt als test een klein deel van het bestand uitgenodigd. Dit heet de ‘small launch’ met ongeveer driehonderd adressen. Op basis van de respons bepalen we hoe de verdeling van de leeftijdscategorieën tijdens de ‘full-launch’-uitnodiging wordt. Deze vindt ongeveer een week later plaats.

Het kan zijn dat mensen die een uitnodiging hebben gehad met vragen naar de balie van de bibliotheek komen. Het is dus goed om de frontoffice op de hoogte te stellen van BiebPanel. Belangrijk om te weten is dat mensen zich alleen voor BiebPanel kunnen inschrijven als ze per e-mail de uitnodiging ontvangen hebben. Op deze manier kan het onderzoeksbureau de leeftijdsverdeling van het panel monitoren.

 

Helpdesk bij Onderzoeksbureau
De helpdesk van het onderzoeksbureau beantwoordt vragen naar aanleiding van de uitnodiging. Als er e-mails binnenkomen die voor de bibliotheek van belang zijn, dan worden die aan het einde van het wervingstraject aan de contactpersoon van de bibliotheek verstuurd.

 

Profielvragenlijst
De panelleden wordt gevraagd om eerst een profielvragenlijst in te vullen. Deze basisgegevens worden elk onderzoek opnieuw gebruikt (geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, meest bezochte vestiging, et cetera). Pas als de profielvragenlijst is ingevuld, kan worden deelgenomen aan de onderzoeken.