BiebPanel meet tevredenheid over Bibliotheek

In het eerste BiebPanel-onderzoek van 2016 werd onder panelleden de tevredenheid over de Bibliotheek gemeten. Verschillende aspecten van de dienstverlening kwamen aan de orde en daarnaast werden het gebruik van het e-bookportal en het succes van de Boekenweek in de Bibliotheek gepeild.

 

Algehele tevredenheid

De Net Promotor Score (NPS) is een instrument dat met één cijfer laat zien hoe goed een organisatie presteert en hoe hoog de klantloyaliteit is. De waardering voor de Bibliotheek is hoog met een gemiddelde NPS-score van 28; 92% van de BiebPanel-leden geeft de Bibliotheek een 'aanbeveelscore' van 7 of hoger. De aspecten waar panelleden het positiefst over zijn, zijn de klantvriendelijkheid van de medewerkers, hun deskundigheid en de prijs-kwaliteitverhouding.

Uiteraard zijn er ook enkele aandachtspunten voor de bibliotheken waar de tevredenheid wat lager ligt. Dit zijn met name: de horeca, de bekendheid van de bibliotheek-app, en de collectie cd’s en dvd’s.

Bekijk hier de infographic van dit onderzoek.

 

E-portal

De e-bookportal is bekend onder bibliotheekleden: driekwart van de panelleden is ervan op de hoogte dat de Bibliotheek e-books aanbiedt. Meer dan de helft van de panelleden ziet het belang van het aanbod e-books in. Toch worden e-books nog niet in groten getale via de Bibliotheek geleend: slechts iets meer dan een derde van de panelleden die een apparaat hebben om e-books op te lezen en het aanbod e-books kennen, maakt er ook gebruik van.

Over de e-bookportal zelf zijn gebruikers redelijk tevreden, voor wat betreft het downloaden. Over het aanbod en de vindbaarheid van de e-books op de portal zijn gebruikers minder tevreden.

 

Boekenweek

De bekendheid van de Boekenweek is hoog onder panelleden. Toch trekt de Boekenweek niet veel mensen naar de Bibliotheek, slechts 1% van de panelleden geeft aan speciaal voor de Boekenweek de Bibliotheek te hebben bezocht. Ook het speciale Boekenweekmagazine is maar door een beperkt deel van de panelleden gezien en/of meegenomen.

 

Voor meer informatie

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek, neem dan contact op met afdeling Onderzoek van ProBiblio, tel. 023 55 46 344, e-mail onderzoek@probiblio.nl.