Resultaten BiebPanel onderzoek naar communicatie

Een onderzoek naar behoefte en tevredenheid over communicatie. Hoe wordt de informatievoorziening van de Bibliotheek beoordeeld en hoe kan deze verder worden geoptimaliseerd? Deze vraag stond centraal in het derde BiebPanel onderzoek van 2015 waarvan de rapporten medio december naar de bibliotheken zijn verstuurd.

 

Uit het onderzoek bleek dat 82% van het BiebPanel (zeer) tevreden is over de algemene communicatie van de Bibliotheek. Ook de digitale nieuwsbrief (7,5) en website (7,5) worden positief beoordeeld. In het onderzoek gaven 15.647 bibliotheekleden van 91 basisbibliotheken hun mening over verschillende aspecten van de communicatie van bibliotheken. Onder andere sociale media, de werking van de website en de manier waarop leden het liefst informatie over de Bibliotheek zoeken en ontvangen, kwamen aan de orde. De resultaten geven goed weer op welke punten de bibliotheken het goed doen qua communicatie en waar de verbeterpunten liggen.

 

Bekijk de infographic

 

Het laatste BiebPanel onderzoek van 2015 is inmiddels van start gegaan, met als onderwerp activiteiten en samenwerkingspartners. De rapporten zullen in februari opgeleverd worden. Ook in 2016 staan er weer interessante BiebPanel onderzoeken op stapel met om te beginnen het eerste onderzoek naar de algemene tevredenheid van de bibliotheekleden.

 

Meer informatie
Berthy Nijhuis, 023 55 46 344, e-mail bnijhuis@probiblio.nl