Wat is BiebPanel?

De klant is koning! Maar wat wil de klant eigenlijk? BiebPanel maakt dat precies inzichtelijk voor u. Het online onderzoeksplatform BiebPanel is speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken vier keer per jaar van actuele klantinformatie. Inmiddels doen al 91 bibliotheken mee aan BiebPanel. Met ruim dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

 

ProBiblio is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), oftewel de gedragscode voor onderzoek en statistiek

 

Wat levert deelname aan BiebPanel u op:

 • Vier keer per jaar een onderzoeksrapport met onderwerpspecifieke aanbevelingen voor uw bibliotheek.
 • Een goedgekeurd alternatief voor het standaard KTO.
 • Frequent actuele inzichten in de motieven en wensen van uw klant(groepen).
 • Structureel inzicht in de mening van uw klanten.
 • Loyaliteitsinstrument richting uw bibliotheekleden.
 • Toegang tot het BiebPanel Dashboard voor aanvullende analyses en onderzoeksresultaten.
 • Mooie infographic van de resultaten van elk BiebPanel-onderzoek.

 

Alternatief voor KTO

Deelname aan BiebPanel wordt erkend als alternatief voor het standaard klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in het kader van de certificering.

Lees wat deelnemers zeggen over hun deelname aan BiebPanel.

 

Uitgangspunten

 • Loyaliteitsinstrument voor bibliotheken
 • Jaarprogramma
 • Benchmarken van resultaten
 • Samenwerking met onderzoeksbureau Ruigrok | Netpanel
 • Kennisdeling met deelnemende bibliotheken

Nieuws

Resultaten onderzoek Communicatie

donderdag 28 januari 2016

Een onderzoek naar behoefte en tevredenheid over communicatie. Hoe wordt de informatievoorziening van de Bibliotheek beoordeeld en hoe kan deze verder worden geoptimaliseerd? Deze vraag stond centraal in het derde BiebPanel onderzoek van 2015 waarvan de rapporten medio december naar de bibliotheken zijn verstuurd.

 

Uit het onderzoek bleek dat 82% van het BiebPanel (zeer) tevreden is over de algemene communicatie van de Bibliotheek. Ook de digitale nieuwsbrief (7,5) en website (7,5) worden positief beoordeeld. In het onderzoek gaven 15.647 bibliotheekleden van 91 basisbibliotheken hun mening over verschillende aspecten van de communicatie van bibliotheken. Onder andere sociale media, de werking van de website en de manier waarop leden het liefst informatie over de Bibliotheek zoeken en ontvangen, kwamen aan de orde. De resultaten geven goed weer op welke punten de bibliotheken het goed doen qua communicatie en waar de verbeterpunten liggen.

 

Bekijk de infographic

 

Het laatste BiebPanel onderzoek van 2015 is inmiddels van start gegaan, met als onderwerp activiteiten en samenwerkingspartners. De rapporten zullen in februari opgeleverd worden. Ook in 2016 staan er weer interessante BiebPanel onderzoeken op stapel met om te beginnen het eerste onderzoek naar de algemene tevredenheid van de bibliotheekleden.

 

Meer informatie
Berthy Nijhuis, 023 55 46 344, e-mail bnijhuis@probiblio.nl