Wat is BiebPanel?

De klant is koning! Maar wat wil de klant eigenlijk? BiebPanel maakt dat precies inzichtelijk voor u. Het online onderzoeksplatform BiebPanel is speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken vier keer per jaar van actuele klantinformatie. Inmiddels doen al 91 bibliotheken mee aan BiebPanel. Met ruim dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

 

ProBiblio is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), oftewel de gedragscode voor onderzoek en statistiek

 

Wat levert deelname aan BiebPanel u op:

 • Vier keer per jaar een onderzoeksrapport met onderwerpspecifieke aanbevelingen voor uw bibliotheek.
 • Een goedgekeurd alternatief voor het standaard KTO.
 • Frequent actuele inzichten in de motieven en wensen van uw klant(groepen).
 • Structureel inzicht in de mening van uw klanten.
 • Loyaliteitsinstrument richting uw bibliotheekleden.
 • Toegang tot het BiebPanel Dashboard voor aanvullende analyses en onderzoeksresultaten.
 • Mooie infographic van de resultaten van elk BiebPanel-onderzoek.

 

Alternatief voor KTO

Deelname aan BiebPanel wordt erkend als alternatief voor het standaard klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in het kader van de certificering.

Lees wat deelnemers zeggen over hun deelname aan BiebPanel.

 

Uitgangspunten

 • Loyaliteitsinstrument voor bibliotheken
 • Jaarprogramma
 • Benchmarken van resultaten
 • Samenwerking met onderzoeksbureau Ruigrok | Netpanel
 • Kennisdeling met deelnemende bibliotheken

Nieuws

Resultaten BiebPanel onderzoek Collectie en informatiefunctie

woensdag 2 november 2016

Wat vinden leden van de collectie van hun Bibliotheek? En hoe zien zij de informatiefunctie van de Bibliotheek in deze tijd? Dat zijn de onderwerpen van het laatste BiebPanelonderzoek, waaraan 15.132 leden van 91 basisbibliotheken hebben deelgenomen. Bekijk nu de resultaten.

 

Collectie

De collectie van de bibliotheken krijgt over het algemeen een goede beoordeling. Panelleden hechten het meeste belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans, lager opgeleiden ook aan romantische boeken. Een kwart van de leden vindt de collectie informatieve boeken soms te beperkt. Slechts een klein deel van de leden hecht belang aan de collectie Engelstalige en anderstalige boeken. De leden die hier wel een mening over hebben, zijn niet zo tevreden over de omvang er van.


Hoewel de uitleningen van informatieve materialen in de meeste bibliotheken de afgelopen jaren flink zijn teruggelopen, geven veel panelleden toch aan dat ze het belangrijk vinden dat de Bibliotheek hierin investeert. De panelleden die belang hechten aan informatieve boeken, vinden het vooral belangrijk dat er in de Bibliotheek informatie te vinden is over de onderwerpen: vakantie & reizen, literatuur, kunst & cultuur, geschiedenis, gezondheid en huis & tuin.


Leden zijn redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie, vooral als het gaat om tijdschriften, spannende boeken en literaire romans. Naast de beschikbaarheid van actuele titels vinden veel panelleden een breed aanbod met ook de oudere titels belangrijk.

 

Informatiefunctie

Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de Bibliotheek, met name bij middelbaar en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in informatie over gezondheid, vakantie & reizen en huis & tuin. Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste:

 • Via de informatieve boeken en tijdschriften (vooral jongere en hoger opgeleide leden);
 • Door vragen te stellen aan medewerkers (vooral oudere en lager/middelbaar opgeleide leden).


De bibliotheekmedewerkers spelen nog altijd een essentiële rol als het gaat om het zoeken naar informatie, vooral voor ouderen en lager/middelbaar opgeleiden. Digitale informatiebronnen zijn vooral interessant voor jongere leden, mannen en hoger opgeleiden. De Consumentengids online en krantenbanken zijn hierbij het meest populair.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of  BiebPanel, neem dan contact op met ProBiblio via onderzoek@probiblio.nl.