Onderzoek weetjes

Bekijk de infographic van het onderzoek Communicatie uitgevoerd in september 2015. Wilt u het complete rapport ontvangen, of meer informatie over BiebPanel? Neem dan contact op met Berthy Nijhuis, tel. 023 55 46 344 of e-mail bnijhuis@probiblio.nl

 

Download de infographic

 

Resultaten onderzoek Communicatie

donderdag 28 januari 2016

Een onderzoek naar behoefte en tevredenheid over communicatie. Hoe wordt de informatievoorziening van de Bibliotheek beoordeeld en hoe kan deze verder worden geoptimaliseerd? Deze vraag stond centraal in het derde BiebPanel onderzoek van 2015 waarvan de rapporten medio december naar de bibliotheken zijn verstuurd.

 

Uit het onderzoek bleek dat 82% van het BiebPanel (zeer) tevreden is over de algemene communicatie van de Bibliotheek. Ook de digitale nieuwsbrief (7,5) en website (7,5) worden positief beoordeeld. In het onderzoek gaven 15.647 bibliotheekleden van 91 basisbibliotheken hun mening over verschillende aspecten van de communicatie van bibliotheken. Onder andere sociale media, de werking van de website en de manier waarop leden het liefst informatie over de Bibliotheek zoeken en ontvangen, kwamen aan de orde. De resultaten geven goed weer op welke punten de bibliotheken het goed doen qua communicatie en waar de verbeterpunten liggen.

 

Bekijk de infographic

 

Het laatste BiebPanel onderzoek van 2015 is inmiddels van start gegaan, met als onderwerp activiteiten en samenwerkingspartners. De rapporten zullen in februari opgeleverd worden. Ook in 2016 staan er weer interessante BiebPanel onderzoeken op stapel met om te beginnen het eerste onderzoek naar de algemene tevredenheid van de bibliotheekleden.

 

Meer informatie
Berthy Nijhuis, 023 55 46 344, e-mail bnijhuis@probiblio.nl

 

Onderzoekskalender 2016

 

Onderzoek

Start in

 

Algehele Tevredenheid

 

Maart 2016

 

Collectie en informatiefunctie

 

Juni 2016

 

NTB

 

September 2016

 

NTB

 

November 2016