Onderzoek weetjes

Bekijk de infographic van het onderzoek Communicatie uitgevoerd in september 2015. Wilt u het complete rapport ontvangen, of meer informatie over BiebPanel? Neem dan contact op met Berthy Nijhuis, tel. 023 55 46 344 of e-mail bnijhuis@probiblio.nl

 

Download de infographic

 

BiebPanel onderzoek: Toekomst van de Bibliotheek

woensdag 15 maart 2017

Het derde onderzoek van 2016 ging over de toekomst van de Bibliotheek: wat moet de Bibliotheek in de toekomst bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier zouden leden zelf actief willen zijn in de Bibliotheek? Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 14.675 BiebPanel-leden in september en oktober 2016.

Wanneer we leden vragen wat de Bibliotheek hen over tien jaar moet bieden noemt men vooral; een breed aanbod aan boeken, zowel gedrukte als e-books en zaken met betrekking tot de fysieke ruimte. Daarnaast zien zij graag dat er activiteiten worden georganiseerd en dat de Bibliotheek een ontmoetings- en verblijfsplek is met onder andere een horecagelegenheid. In de toekomst vinden leden ook graag digitale diensten in de Bibliotheek, zoals digitale media en informatie.

 

 

Wel sociale contacten, niet daten

De BiebPanel-leden kregen meerdere zaken te zien waarbij ze door middel van swipen aan konden geven of ze daar wel of geen belangstelling voor hebben in de Bibliotheek in de toekomst. De meeste belangstelling bestaat nog steeds voor de traditionele leen-, lees- en informatiefunctie van de Bibliotheek. Daarnaast voor cursussen, activiteiten en het leggen van sociale contacten. Ook hebben sommige leden belangstelling voor nieuwere zaken zoals het uitproberen van moderne gadgets, het huren van oefenruimtes, een repair café, uitleencentrum en (afhaal)eten of samen koken met buurtbewoners. Minder belangstelling bestaat er voor dating en gaming in de Bibliotheek. Al is de interesse hiervoor, logischerwijs, een stuk hoger onder jongeren en jongvolwassenen tot 35 jaar.

 

Actief bijdragen aan de Bibliotheek

De meest aansprekende toekomstconcepten zijn bibliotheken die zich richten op lezen en informatie en op persoonlijke ontwikkeling. Maar ook voor de nieuwere concepten waarin de Bibliotheek zich vooral richt op (digitale) communityvorming, wetenschap en techniek is redelijke belangstelling. Zes op de tien leden zien wel een bepaalde actieve rol voor zichzelf in de Bibliotheek van de toekomst. Deze visie is wat minder bij 65-plussers en lager opgeleide leden. Wanneer bibliotheekleden aangeven in de toekomst wellicht actief te willen zijn binnen de Bibliotheek, geven zij vooral aan workshops en cursussen te willen geven. Verder willen zij deelnemen aan leesclubs maar ook zelf voorlezen.

 

 

Meer informatie

Wil je meer informatie of verder doorpraten over de uitkomsten van het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling onderzoek van ProBiblio via onderzoek@probiblio.nl of telefonisch via 023 55 46 344.

Onderzoekskalender 2016

 

Onderzoek

Start in

 

Algehele Tevredenheid

 

Maart 2016

 

Collectie en informatiefunctie

 

Juni 2016

 

NTB

 

September 2016

 

NTB

 

November 2016