Communicatie met panelleden

Het communiceren met het panel is belangrijk om de betrokkenheid van de leden hoog te houden. Niet alleen de bibliotheek wil de uitkomsten van haar onderzoeken weten. Ook de panelleden zijn benieuwd naar het resultaat.

 

Hoe werkt het?

Het is belangrijk om de panelleden op de hoogte te houden. Dit versterkt de betrokkenheid en deelnamebereidheid. Maar u bepaalt wat u wilt delen. Dit gaat als volgt.

U stelt de tekst op met de resultaten. Deze wordt geplaatst op een speciale ‘landingspagina’ binnen uw eigen website. De landingspagina herbruikt u zodra een nieuw onderzoek gedeeld wordt. Voordeel daarvan is dat panelleden die de ene keer niet de moeite nemen om te kijken dit een half jaar later ook nog kunnen lezen.

De panelleden krijgen een uitnodiging om de pagina te bekijken. In de uitnodiging wordt jullie unieke url opgenomen, zodat alleen jullie deel van het panel dit ziet.

 

Stappenplan 

De te nemen stappen per communicatiemoment:

  1. De bibliotheek bepaalt wat ze wil delen met hun panelleden en schrijft een tekst.
  2. De bibliotheek maakt een speciaal voor dit doel aangemaakte landingspagina en plaatst de tekst op de landingspagina.
  3. De bibliotheek stuurt de link van deze landingspagina via ProBiblio door aan het onderzoeksbureau.
  4. Het onderzoeksbureau verstuurt een standaard uitnodigingsmail, met als variabele de link naar de landingspagina’s van de verschillende deelnemende bibliotheken.

 

Ook verbeteringen communiceren!

Resultaten is één ding, maar wat wordt ermee gedaan?

Denk iedere keer ook na over welke verbeteringen u kunt vermelden die aan de hand van voorgaande onderzoeken zijn doorgevoerd. Dit verhoogt nog meer de motivatie van uw panel. De panelleden zijn vast blij om iets te lezen in de trant van: ‘dit hebben we bereikt door jullie feedback, heel erg bedankt daarvoor. We hopen dat u hierdoor met meer plezier uw bibliotheek bezoekt.’ Dat bevordert hun bereidheid om de volgende keer weer mee te doen. 

 

Overige overwegingen

De pagina met de uitkomsten van de BiebPanel-uitkomsten kunt u alleen voor de panelleden (via de uitnodigingsmail) bereikbaar maken, maar het is natuurlijk ook leuk om de rest van uw leden hiervan op de hoogte te stellen. U zou deze pagina dus ook via uw website bereikbaar kunnen maken voor alle bezoekers van de website. Een alternatief is om eerst alleen de panelleden te informeren en pas later (met een eventueel een aangepaste tekst) de rest van uw leden.

 

De uitkomsten van een onderzoek zijn redelijk kort na het ontvangen van het rapport te delen met de panelleden. Communiceren over wat de bibliotheek daadwerkelijk met de uitkomsten heeft gedaan duurt langer. Bij een later communicatiemoment kunt u hier dan op terugkomen.

 

Bekijk voorbeeld uitnodiging

 

Zie hieronder een aantal voorbeelden van reeds deelnemende bibliotheken:

 

Naam

URL communiceren resultaten

Bibliotheek Deventer

www.obdeventer.nl/biebpanel

Bibliotheek Rotterdam

blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/blog/klantonderzoek

Bibliotheek Eemland

http://www.bibliotheekeemland.nl/over-ons/biebpanel.html

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/de-bibliotheek/over-ons/biebpanel.html